Handelsbetingelser & vilkår

OuOutOuOutdorrHandelsbetingelser & vilkår
Salgs og leveringsbestemmelser.

Priserne
Er gældende i 30 dage fra købsdato, såfremt andet ikke er anført.
Priserne er udregnet i DKr. Inkl. moms.

Ordrebekræftelse

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs – og leveringsbetingelserne,
er det ordrebekræftelsen der gælder.

Målangivelse
Anførte mål, er når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål.
Når andet ikke er anført er glasmål, færdige glasmål. Målene angives altid som bredde * højde.
Sælger leverer alene de af køber bestilte varer og påtager sig intet ansvar for montagearbejde.
Sælger påtager sig ingen risiko for, at bestilte varer passer til købers anvendelse,
medmindre sælger har påtaget sig at forestå opmåling. Det er købers ansvar at sikre, at der er
foretaget korrekt opmåling til brug for sælger og dennes leverandører.

Annullering og ændring af ordrer 
De bestilte varer er sammensatte eller tilpasset efter dine specifikationer, og bliver derfor bestilt / produceret specifikt til din ordre.
Der er derfor tale om en specialbestiling, som sættes i produktion specielt til din ordre, så snart vi har modtaget din bestilling.
Hvis du har ændringer til din ordre eller fortryder dit køb, skal vi derfor have en skriftlig besked fra dig, senest 5 hverdage fra du har bestilt varerne
i vores webshop. Fortryder du dit køb senere end 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelse, vil du blive faktureret 25%-100% af varens pris,
afhængig af, hvor stor en udgift, der er forbundet med ændringen eller annulleringen.
Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring afholdes af køber.

Udførelsen
Profileringer, detailkonstruktioner, og materialevalg er den til enhver tid gældende standard
for Alument Ourdoor Aps
Afvigelser herfra skal for at være gældende, være noteret på vor ordrebekræftelse.

Produktansvar
Køber skal holde Alument Aps i den udstrækning, Alument  Outdoor Aps pålægges ansvar overfor
tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Alument Outdoor ApS efter
punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand.
Alument  Outdoor ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvori disse indgår,
eller for skade på fast ejendom eller løsøre,
som disse produkter som følge af det det solgte forårsager.
I intet tilfælde er Alument Outdoor ApS ansvarlig for driftstab,
tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
De nævnte begrænsninger i Alument Outdoor Aps’s ansvar gælder ikke, hvis firmaet
har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt,
skal denne part straks underrette den anden herom.
Alument  Outdoor ApS og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift,
som behandler erstatningskrav der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade,
eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.
Da der ved ordrebekræftelsens udarbejdelse ikke foreligger byggetilladelse,
vil enhver ændring som følge af eventuelle myndighedskrav ligge uden for den tilbudte ordresum.

Leveringstidspunkt
Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt.
Vores varer afsendes med selvstændig fragtmand, som selv planlægger transport og leveringstidspunkter. 
Kunden vil blive kontaktet ca. ½-1 time inden ankomst. 
Der tages dog forbehold mod force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhaveri,
materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer der er nødvendige til
fremstilling af det købte.
Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve købet. Uanset hvad der måtte være anført
i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor Alument Outdoor ApS har
fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.

Leveringstid er ca. 5-6 uger fra bestillingsdato.

 

 

Forsendelse
Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, ordnes af Alument Outdoor ApS.
Leveringsted og risiko Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse.
Køber bærer risiko for at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste afleveringsted.
Ventetid og unødig forlængelse af aflæsningstid debiteres køber.
Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested.
Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsning.
Fragtomkostninger Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab lager.
Hvis Alument Outdoor ApS skal ordne forsendelsen, fremsendes varerne ufranko.

Al levering sker til land og brofaste øer i danmark.
Har du behov for levering til en ikke-brofast ø, er du velkommen til at kontakte os for tilbud på levering til din adresse.
Alternativt er du også velkommen til selv at sørge for transport og afhentning på vores adresse i Fredericia efter nærmere aftale.

Fragtskader
Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal,
inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varene
eller svarer colliantallet ikke til det, der står på fragtbrevet. skal det noteres på fragtbrevet.
VIGTIGT! – Ren kvittering for modtagelse af skadede varer, betyder at retten til reklamation fortabes.
Betalingsbetingelser Som anført i ordrebekræftelsen
Ved for sen betaling belastes køber med en rente p.t. 2% pr.
påbegyndt måned af fakturabeløbet incl. moms.

Betalingssted
Alument Outdoor Aps, Karetmagervej 27B 7000 Fredericia eller med betalingskort ved checkout.

Ejendomsforbehold
Levering af varen sker under ejendomsforbehold med følgende udvidelser.
Varen forbliver vor ejendom indtil samtlige, også kommende af samhandlen opstående fordringer på levering
af de i vort salgsprogram indholdene produkter eller ydelser, er fuldstændigt betalt.
Vi er berettigede til enhver tid at besigtige den under ejendomsforbehold solgte vare
på det sted hvor den befinder sig.
Fremsættelse af krav om ejendomsforbehold fra vor side fører ikke til ophævelse af kontrakten.

Garanti

Reklamationer
Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og
altid før montering og eventuel behandling.
Reklamationer som er vort ansvar, reparerer vi og/eller giver prisafslag eller erstatter med nye produkter.
Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.
Transportskader og ridser i glas skal indgives umiddelbart efter levering.
Synlige transportskader, som umiddelbart konstateres, skal anføres på følgeseddel.
Snavs eller lignende imellem glas skal meddelelses indenfor 1 år efter levering.
Efter justeringer af elementer og normal vedligeholdelse påhviler kunden.
Alument aps forholder sig ret til at fremsende faktura, såfremt klagen er uberettiget.
Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling.
For overfladebehandlede elementer henviser vi til udfaldskrav, der kan rekvireres hos os.
Der tages forbehold for tryk og regnefejl.
Reklamationsretten bortfalder hvis:
1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert.
2. Udvendige døre og vinduer, ikke er behandlet eller kun behandlet med farveløse produkter.
3. Monteringen ikke er udført korrekt.
4. Kunden har ikke smurt og vedligeholdt deres elementerne efter fabrikkens anvisninger.

Privatlivspolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Overdækketterrasse.dk/Alument Outdoor ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på https://overdaekketterrasse.dk er Thomas Kronberg.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Overdækketterrasse.dk/Alument Outdoor ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@overdaekketterrasse.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@overdaekketterrasse.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Kontaktinformation

Adresse

Strevelinsvej 24B
7000 Fredericia

Email

info@overdaekketterrasse.dk

Telefon

om overdækketterrasse.dk

Overdækketterrasse.dk - en del af Alument Outdoor Aps

I Alument Outdoor har vi leveret terrasseløsninger siden 2012.
Formålet med denne hjemmeside, er at tilbyde terrasseoverdækninger i  vedligeholdelsesfrie materialer af god kvalitet og til budgetvenlige priser.
Produkterne kan monteres af ”gør det selv folket”.

Det skal være nemt, trygt og billigt at bestille en terrasseoverdækning.
Selve byggeprocessen skal også være nem og tryg. Hvad enten du er klar til bygge selv eller gerne vil have hjælp til at komme i gang.

Uanset hvilken måde du bestiller din terrasseoverdækning på, så er vi med dig hele vejen også i den indledende idefase. Derfor kan du ringe til vores gratis teknisk support på telefon 3080 7840 mandag til torsdag kl. 8-15.

Firmaet ligger på Strevelinsvej 24B i Fredericia. Her har vi kontor og lager. Vores udstilling finder du på HUSET-Middelfart Hindsgavl alle 2 i Middelfart.

Support til byggeri og bestilling

Nicolaj Ninn


Telefon: 3080 7937
Teknisk support kan træffes mandag til torsdag fra 8-15.